Samarbetet med Uppsala Universitet kring dosering av antibiotika intensifieras

Pharmacolog AB ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för bestämning av antibiotikakoncentration i blodet. Avtalet är en direkt fortsättning på det avtal som ingicks under våren 2017 och som löper fram till årsskiftet.

Projektet som bedrivits fram till nu har varit mycket framgångsrikt och har visat att Pharmacolog’s teknologi kan detektera mycket små koncentrationer av antibiotika i blod. Parterna har därför beslutat att fortsätta samarbetet i syfte att under 2018 utveckla en klinisk prototyp för patientnära kontroll av antibiotikanivå i blodet.

Hans Dahlin, forskningschef och grundare kommenterar:  ”Det är mycket glädjande att vårt arbete under året varit framgångsrikt så att vi nu, tillsammans med forskare vid institutionerna för kirurgiska- respektive medicinska vetenskaper vid Akademiska sjukhuset, kan höja ribban ytterligare och påbörja nästa steg. Målet är att under 2018 ta fram den första kliniska prototypen för patientnära kontroll av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter med svåra infektioner. Det är utomordentligt stimulerande att få arbeta med några av landets ledande forskare inom ett så viktigt område.”

Miklos Lipsey, docent, anestesiläkare och forskare Akademiska sjukhuset kommenterar: ”Optimal antibiotikabehandling är avgörande för överlevnad hos patienter med svåra infektioner. Samarbetet med Pharmacolog är ett bra exempel på hur sjukvården kan ta ett problem till ett företag och i samarbete med akademin lösa den. Efter lovande resultat från vårt samarbete under året har vi stora förhoppningar på det nya forskningssamarbetet för 2018 avseende en prototyp för antibiotikamätning som kan användas i klinisk miljö.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.