Studie i Lille slutförd

Den studie som Universitetssjukhuset i Lille genomfört med DrugLog i syfte att kontrollera läkemedelsberedningar genomförda i operationsrummet har nu slutförts. Totalt 22 olika läkemedel kontrollerades och resultatet indikerade en felprocent i läkemedelsberedningarna på 6,9%.

Studien, som genomfördes under sommaren, ingick som en del i en doktorsavhandling och resultatet presenterades i samband med disputationen vid institutionen för farmaci tidigare i höst. Av de totalt 232 analyserade beredningarna konstaterades att 6,9% hade en koncentration som låg utanför den satta toleransnivån. Enligt studien ligger kostnaden för en felmedicinering på omkring 4.000 € vilket innebär att DrugLog kontroll i dessa fall potentiellt inneburit en besparing på motsvarande 64.000€. Till det skall läggas den kraftigt minskade risken för onödigt lidanden hos patienten.

Mats Högberg kommenterar: ”Studien är mycket väl genomförd och resultatet mycket intressant. Det visar tydligt på hur DrugLog kan hjälpa vården att spara pengar men ännu viktigare, minska risken för onödigt lidande för svårt sjuka patienter. Vi för nu en dialog med sjukhuset om fortsatt samarbete och möjligheten att kunna ingå ett avtal gällande klinisk användning av systemet.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.