Ytterligare en beställning på DrugLog från Frankrike

Pharmacolog’s distributör har beställt ytterligare ett DrugLog® system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket. Ordern är ett resultat av en offentlig upphandling där Pharmed vann ordern.

Pharmed har sedan tiden för undertecknandet av ett formellt distributörsavtal målmedvetet bearbetat den franska marknaden med fokus på sjukhusapotek som bereder cellgifter. Systemet skall placeras vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier och kommer där att användas för slutkontroll av cellgiftsberedningar gjorda vid sjukhusapoteket. Affären innebär att Pharmed enligt avtal köper ett system av Pharmacolog för leverans till sjukhuset och ger en viss omsättningspåverkan.

Kent Öbrink, Sälj och Marknadschef kommenterar: ”Vi är mycket glada att få ytterligare en beställning från vår franska distributör. Vi hade hoppats på att på ett avgörande under sensommaren men den offentliga upphandlingen blev tyvärr något försenad. Pharmed har arbetat mycket målmedvetet och långsiktigt, något som nu börjar ge resultat”.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.