Teckningsoptioner av serie TO3

Utfall av tecknigsoptioner av serie TO3

I samband med Pharmacologs företrädesemission av units som avslutades i juli 2023 emitterades
46 739 208 teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,054 SEK. Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.

Totalt nyttjades 42 269 834 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 42 269 834 aktier av serie B, innebärandes att cirka 90,4 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjades för teckning av aktier.

Viktiga dokument

Teckningsoptionsvillkor TO3

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.